പോർക്ക് റോസ്റ്റ്

പോർക്ക് റോസ്റ്റ് പോര്‍ക്ക്‌ –2 കിലോ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് – 5 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് – 5 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് – 20 എണ്ണം മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി – 3 ടീസ്പൂണ്‍ മുളക്പൊടി – 4 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍ മല്ലിപ്പൊടി – 4 ടേബിള്‍സ്പൂണ്‍... Read more »

പോര്‍ക്ക് വിന്താലു

പോര്‍ക്ക് വിന്താലു പന്നിയിറച്ചി – 2 കിലോ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് – 1 ക്കിലോ തക്കാളി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് – 4 എണ്ണം മുളക് പൊടി – 6 ടേബിള്‍ സ്പൂണ്‍ കടുക് – ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി –15 എണ്ണം മുളക് പൊടി –7  ടേബിള്‍... Read more »

പോർക്ക് ചില്ലി

പോർക്ക് ചില്ലി പോര്‍ക്ക് – 1 കിലോ ചില്ലിസോസ് – 4 ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് – 3 ടേബിള്‍ സ്പൂണ്‍ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് – 6 ടീസ്പൂണ്‍ പച്ചമുളക് – 20 സവാള – 6 എണ്ണം സോയാസോസ് – 5... Read more »

പോർക്ക് ഫ്രൈ

പോർക്ക് ഫ്രൈ 1. പോര്‍ക്ക് 2  കിലോ 2. മുളകുപൊടി 6 ടീസ്പൂണ്‍ 3. മല്ലിപ്പൊടി 6  ടീസ്പൂണ്‍ 4. മഞ്ഞള്‍പ്പൊടി 2  ടീസ്പൂണ്‍ 5. ഇറച്ചിമസാല  2 ടീസ്പൂണ്‍ 6. ചെറിയ ഉള്ളി 100 ഗ്രാം 7. ഇഞ്ചി 50  ഗ്രാം 8.... Read more »