രാത്രി ജപം

ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ******** 🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏 അമ്മേ മാതാവേ ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കാൻ, അമ്മ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച അമ്മേ…. 🌹 ഇനിയും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ... Read more »

എവുസേപ്പിതാവിനോടുള്ള മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന

എവുസേപ്പിതാവിനോടുള്ള മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന പവിത്രമേലങ്കി പ്രാർത്ഥന 🕯️🧣🕯️🧣🕯️🧣🕯️🧣🕯️ ✝️പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാ വിന്റേയും നാമത്തിൽ ആമ്മേൻ. 🕯️ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പേ, ഞാനിതാ എന്റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും നിങ്ങൾക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. 🌟പിതാവായ ദൈവം അതിവിശിഷ്ടമായ ഈ പദവിയിലേക്ക് യൗസേപ്പിതാവിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതിന് നന്ദിസൂചകമായി ✝️3 ത്രിത്വസ്തുതി.... Read more »

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന..🙏 ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹത്വത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ അവർ അഭിലഷിച്ചു (യോഹന്നാൻ :12/43) സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമേ.. അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കാത്തവൻ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുമെന്നും,അവിടുത്തെ അവിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസവെളിച്ചവുമായി ഈ പ്രഭാതത്തിലും എന്റെ ഇരുൾനിറഞ്ഞ ജീവിത യാതാർഥ്യങ്ങളുമായി ഞാനങ്ങയെ തേടുന്നു..പലപ്പോഴും എനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളതും... Read more »

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുണയുടെ ജപമാല

വി.കുരിശിന്റെ✝അടയാളത്താൽ ഞങ്ങളുടെ✝ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ.✝️ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും✝പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമ്മേൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേയ്ക്ക് ഞങ്ങളിൽ ജനിച്ച മക്കളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവമക്കൾ ആയ അവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു... Read more »

സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന

*സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന*  ഈശോയേ അങ്ങയുടെ മരണ കട്ടിലാകുന്ന കുരിശ് ഞങ്ങളുടെ നാല് അതിർത്തികളിലും നാട്ടി.,    മുൾ കിരീടം കൊണ്ട് വേലി കെട്ടി ,   തിരുരക്തം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ്,   കോടാനുകോടി മാലാഖമാരെ ചുറ്റും നിർത്തി യാതൊരു അന്ധകാര ശക്തികളോ , വ്യക്തികളോ ഈ  കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്... Read more »

ഭൂതോച്ചാടനം: ഓരോ വിശ്വാസിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സത്യങ്ങൾ

ഭൂതോച്ചാടനം: ഓരോ വിശ്വാസിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സത്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയും അവിടുന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയതും, അവിടുത്തെ രണ്ടാം വരവിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുക്ക് ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ... Read more »

ദൈവ കല്പനകൾ ‍പത്ത്‌

ദൈവ കല്പനകൾ ‍പത്ത്‌ 1. നിന്‍റെ കര്‍ത്താവായ ദൈവം ഞാനാകുന്നു;ഞാന്‍അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത്. 2. ദൈവത്തിന്‍റെ തിരുനാമം വൃഥാ പ്രയോഗിക്കരുത്. 3. കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം. 4. മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം. 5. കൊല്ലരുത്. 6. വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്‌. 7. മോഷ്ട്ടിക്കരുത്. 8.... Read more »

മാതാവിനോടുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന

ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ, മനുഷ്യകുലം മുഴുവന്റെയും മതവും മദ്ധ്യസ്ഥയും സഹായവും രക്ഷകയുമാകുവാൻ ദൈവം മുൻകൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു . ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാതാവും സമരക്ഷകയുമായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അമ്മേ , അങ്ങയുടെ ശക്തമായ സംരക്ഷണത്താൽ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ... Read more »

പെസഹാ അപ്പം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന

പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന കാർമ്മി: അത്യുന്നതനാളിൽ ദൈവത്തിനു സ്‌തുതി (3 ) സമൂഹം : ആമേൻ (3 ) കാർമ്മി:ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്കു സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോളും എന്നേക്കും . സമൂഹം : ആമേൻ (3 ) കാർമ്മി:സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,(സമൂഹവും കൂടി ) അങ്ങയുടെ നാമം... Read more »

കുടുംബത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

നന്മ സ്വരൂപിയും കരുണാമതിയുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെയും കുടുംബത്തയും ഞങ്ങൾക്കുളള സകലത്തെയും അങ്ങയുടെ ശക്തമായ സംരക്ഷണത്തിനായി ഭരമേല്പിക്കുന്നു. നസ്‌റത്തിലെ തിരുകുടുംബത്തെ അങ്ങു അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ ഈശോയെ, അങ്ങു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുവാൻ തിരുമനസായ സ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ചും കുരിശിൽ കിടന്ന്... Read more »