കര്മല മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

കര്മല മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കർമ്മല മാതാവിനോടുള്ള വിശുദ്ധ സൈമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ ജപം. തിരുനാൾ ജുലൈ 16. മഹാ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ !കർമ്മല സഭയുടെ അലങ്കാരമെ!ഒരിക്കലും വാടാതെ വിടർന്നു ശോഭിക്കുന്ന കന്യകാപുഷ്പമേ ! ആകാശമോക്ഷത്തിന്റെ ശോഭയുള്ള ദിവ്യാലങ്കാരമെ! മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ കന്യകാജനനി !... Read more »

ആന്തരികസൗഖ്യത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന

ആന്തരികസൗഖ്യത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരബലിയായി കുരിശിൽ മരിച്ച യേശുവേ, എന്റെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും അങ്ങേ തിരു രക്തത്താൽ കഴുകണമേ. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റു പറയുന്നു. ഞാൻ മൂലം വേദനിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. നാഥാ, എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ.... Read more »

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന 🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃 ശക്തിയും, സമ്പത്തും, ദീർഘായുസ്സും ആവശ്യപ്പെടാതെ ജ്ഞാനത്തിനായി യാചിച്ച സോളമന് അതുല്യമായ ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവമേ, അങ്ങയെ ആരാധിച്ച് തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അറിവുതേടുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും... Read more »

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ ക്കായുള്ള ജപമാല

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ ക്കായുള്ള ജപമാല 🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍙 വിശ്വാസപ്രമാണം…. 1 സ്വർഗ്ഗ…. 3 നന്മ നിറഞ്ഞ….. 1️⃣ ഗദ്സമനിയിലെ അഗാധവേദന കർത്താവേ, യേശുക്രിസ്തുവേ, അവിടുന്ന്, ഗദ്സമൻ തോട്ടത്തിൽ വച്ച് രക്തം വിയർത്തതു വഴിയായി ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെമേൽ കരുണയുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ അവരുടെ ഭയത്തിൽ നിന്നും... Read more »

ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥന

ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥന 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝 (ജീവിത പങ്കാളി അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിൽ കണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുക ) നക്ഷത്രചിഹ്നം(⭐) കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ശിരസ്സിൽ കൈവെച്ച് ചൊല്ലുക പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ, എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും/ ഭാര്യയെയും തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഭർത്താവിൽ /ഭാര്യയിൽ... Read more »

നവവൃന്ദം മാലാഖമാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

നവവൃന്ദം മാലാഖമാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മഹത്വമാർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്ന രാജാധിരാജനും സർവ്വാധി നാഥനുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവമേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് അങ്ങയെ അനവരതം പാടി സ്തുതിക്കുന്ന മാലാഖവൃന്ദത്തോടും സ്വർഗ്ഗവാസികളോടും ചേർന്ന് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ദൈവമേ മനുഷ്യമക്കളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാനും... Read more »

രാത്രി ജപം

ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ******** 🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏 അമ്മേ മാതാവേ ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കാൻ, അമ്മ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച അമ്മേ…. 🌹 ഇനിയും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ... Read more »

എവുസേപ്പിതാവിനോടുള്ള മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന

എവുസേപ്പിതാവിനോടുള്ള മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന പവിത്രമേലങ്കി പ്രാർത്ഥന 🕯️🧣🕯️🧣🕯️🧣🕯️🧣🕯️ ✝️പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാ വിന്റേയും നാമത്തിൽ ആമ്മേൻ. 🕯️ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പേ, ഞാനിതാ എന്റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും നിങ്ങൾക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. 🌟പിതാവായ ദൈവം അതിവിശിഷ്ടമായ ഈ പദവിയിലേക്ക് യൗസേപ്പിതാവിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതിന് നന്ദിസൂചകമായി ✝️3 ത്രിത്വസ്തുതി.... Read more »

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന..🙏 ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹത്വത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ അവർ അഭിലഷിച്ചു (യോഹന്നാൻ :12/43) സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമേ.. അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കാത്തവൻ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുമെന്നും,അവിടുത്തെ അവിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസവെളിച്ചവുമായി ഈ പ്രഭാതത്തിലും എന്റെ ഇരുൾനിറഞ്ഞ ജീവിത യാതാർഥ്യങ്ങളുമായി ഞാനങ്ങയെ തേടുന്നു..പലപ്പോഴും എനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളതും... Read more »

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുണയുടെ ജപമാല

വി.കുരിശിന്റെ✝അടയാളത്താൽ ഞങ്ങളുടെ✝ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ.✝️ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും✝പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമ്മേൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേയ്ക്ക് ഞങ്ങളിൽ ജനിച്ച മക്കളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവമക്കൾ ആയ അവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു... Read more »