പുതിന ചമ്മന്തി

പുതിന ചമ്മന്തി

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍

1. പുതിനയില – ഒരു കപ്പ്‌
2. എണ്ണ – ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍
പച്ചമുളക്‌ – രണ്ട്‌
വറ്റല്‍മുളക്‌ – രണ്ട്‌
കായപ്പൊടി – 1/2 ടീസ്‌പൂണ്‍
ഉഴുന്ന്‌ – മൂന്ന്‌ ടീസ്‌പൂണ്‍
കടുക്‌ – രണ്ട്‌ ടീസ്‌പൂണ്‍
വാളന്‍പുളി – ഒരു ചെറിയ ഉരുള
ഉപ്പ്‌ – പാകത്തിന്‌
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
പുതിനയില ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട്‌ ഒരു മിനിറ്റ്‌ അടച്ചുവച്ചു വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇളക്കി വറക്കുക.ഒരു ടേബിള്‍സ്‌പുണ്‍ എണ്ണയില്‍ പച്ചമുളക്‌, വറ്റല്‍മുളക്‌ , കായപ്പൊടി, ഉഴുന്ന്‌, കടുക്‌ എന്നിവ ചൂടാക്കുക. ഉഴുന്ന്‌ സ്വര്‍ണ്ണനിറമാവുന്നതുവരെ മൂപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം പുതിനയിലയും പുളിയും ഉപ്പുംആവശ്യത്തിനു വെള്ളവും ചേര്‍ത്ത്‌ അരച്ചെടുക്കുക. ദോശ, ഇഡ്‌ഡലി, വട, ചൂടുചോറ്‌ ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം വിളമ്പാം.

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍

1. പുതിനയില – ഒരു കപ്പ്‌
2. എണ്ണ – ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍
പച്ചമുളക്‌ – രണ്ട്‌
വറ്റല്‍മുളക്‌ – രണ്ട്‌
കായപ്പൊടി – 1/2 ടീസ്‌പൂണ്‍
ഉഴുന്ന്‌ – മൂന്ന്‌ ടീസ്‌പൂണ്‍
കടുക്‌ – രണ്ട്‌ ടീസ്‌പൂണ്‍
വാളന്‍പുളി – ഒരു ചെറിയ ഉരുള
ഉപ്പ്‌ – പാകത്തിന്‌
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
പുതിനയില ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട്‌ ഒരു മിനിറ്റ്‌ അടച്ചുവച്ചു വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇളക്കി വറക്കുക.ഒരു ടേബിള്‍സ്‌പുണ്‍ എണ്ണയില്‍ പച്ചമുളക്‌, വറ്റല്‍മുളക്‌ , കായപ്പൊടി, ഉഴുന്ന്‌, കടുക്‌ എന്നിവ ചൂടാക്കുക. ഉഴുന്ന്‌ സ്വര്‍ണ്ണനിറമാവുന്നതുവരെ മൂപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം പുതിനയിലയും പുളിയും ഉപ്പുംആവശ്യത്തിനു വെള്ളവും ചേര്‍ത്ത്‌ അരച്ചെടുക്കുക. ദോശ, ഇഡ്‌ഡലി, വട, ചൂടുചോറ്‌ ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം വിളമ്പാം.

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍

1. പുതിനയില – ഒരു കപ്പ്‌
2. എണ്ണ – ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍
പച്ചമുളക്‌ – രണ്ട്‌
വറ്റല്‍മുളക്‌ – രണ്ട്‌
കായപ്പൊടി – 1/2 ടീസ്‌പൂണ്‍
ഉഴുന്ന്‌ – മൂന്ന്‌ ടീസ്‌പൂണ്‍
കടുക്‌ – രണ്ട്‌ ടീസ്‌പൂണ്‍
വാളന്‍പുളി – ഒരു ചെറിയ ഉരുള
ഉപ്പ്‌ – പാകത്തിന്‌
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
പുതിനയില ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട്‌ ഒരു മിനിറ്റ്‌ അടച്ചുവച്ചു വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇളക്കി വറക്കുക.ഒരു ടേബിള്‍സ്‌പുണ്‍ എണ്ണയില്‍ പച്ചമുളക്‌, വറ്റല്‍മുളക്‌ , കായപ്പൊടി, ഉഴുന്ന്‌, കടുക്‌ എന്നിവ ചൂടാക്കുക. ഉഴുന്ന്‌ സ്വര്‍ണ്ണനിറമാവുന്നതുവരെ മൂപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം പുതിനയിലയും പുളിയും ഉപ്പുംആവശ്യത്തിനു വെള്ളവും ചേര്‍ത്ത്‌ അരച്ചെടുക്കുക. ദോശ, ഇഡ്‌ഡലി, വട, ചൂടുചോറ്‌ ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം വിളമ്പാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code